Emploi/Stage

Ervaren kandidaten > Levenslang leren

MBA : een carrièreversneller

Dit artikel komt uit onze archieven. U kan hem alleen raadplegen via Google. We nodigen U uit om in de rubrieken van deze site een geactualiseerde versie van dit onderwerp te vinden.

Master of Business Administration is een internationaal referentiediploma in de managementwereld. Indien u zich op professioneel vlak wilt ontplooien, kan dit programma ervoor zorgen dat uw loopbaan een hoge vlucht neemt.

Aangezien een MBA zich richt op ervaren profielen, trekt dit verschillende kandidaten aan : ingenieurs die zich willen heroriënteren, juristen of wetenschappers die streven naar een dubbele bevoegdheid, kandidaten voor wie een MBA deuren opent naar een carrière in consulting of finance. Dit diploma met vele voordelen, bereidt u voor op een leidinggevende carrière in België en in het buitenland. De lessen worden samengesteld aan de hand van situaties uit het bedrijfsleven, met de typische managementsproblematiek : conflictenbeleid, groepsbegeleiding, het leiden van vergaderingen, etc.
Het MBA-onderwijs maakt het mogelijk meer efficiënte beslissingen in het beroepsleven te nemen. Het is dus een studieprogramma dat u helpt snel en accuraat te werken, beslissingen te nemen, concreet te denken, vanuit een operationeel standpunt na te denken... Velen verklaren dat zij een nieuwe denkwijze hebben verkregen, een innovatieve methode met betrekking tot de leidinggevende werkzaamheden en aanpak, die hun in staat hebben gesteld zich opnieuw te concentreren en hun efficiëntie te vergroten.

Een echt engagement
“Vandaag een MBA volgen is een prima keuze. De deelnemers aan dit programma zetten zich voor 200% in. In ruil daarvoor krijgen ze een opleiding van topkwaliteit die wordt gegeven door een professorencorps bestaande uit internationale academici en mensen uit de praktijk. Daarbij leren ze andere, evenzeer ervaren deelnemers kennen die uit alle hoeken van de wereld komen en waarmee ze op lange termijn een vruchtbaar netwerk kunnen vormen,” vertelt Joseph Sadis, Academisch Directeur voor MBA aan de Solvay Brussels School of Economics & Management.

Hoewel elke school zijn specifieke karakter behoudt, baseert het MBA-programma zich over het algemeen op een gemeenschappelijke basis van managementsvakken die aansluiten op de hoge functies binnen de onderneming (marketing, strategie, finance, boekhouding, Human Resources, economie, projectmanagement, enz.). Maar daarbij komen ook keuzevakken aan bod die aansluiten op de sectoriële behoeften, op de specialisatie van de onderneming. Met andere woorden, een MBA biedt een hoge algemene managementopleiding met verschillende specialisatiemodules, zoals auditing, projectmanagement, logistiek enz. Deze opleiding maakt het dan ook mogelijk uw managementcompetenties te ontwikkelen en uw financiële en boekhoudkundige kennis te versterken. De deelnemers verwachten eveneens van dit programma dat hun deskundigheid uitgebreid wordt en dat zij voorbereid worden op het uitoefenen van leiderschaps,- ondernemers- en managementsfuncties binnen allerlei soorten organisaties, en wel in een internationale en multiculturele omgeving.

Zijn deskundigheid uitbreiden
De fulltime MBA-opleiding is het meest klassieke programma met zowel theoretische lessen als praktijkonderwijs. Er zijn twee soorten fulltime MBAopleidingen : de fulltime MBA-opleiding in 2 jaar, op z’n Amerikaans, en de fulltime MBA-opleiding met de gangbare Europese duur, namelijk tussen 10 en 18 maanden. Bij een parttime MBA-opleiding vinden de lessen eerder ‘s avonds en in het weekend plaats. Deze formule is gericht op personen die al werkzaam zijn. Het merendeel van deze MBA-opleidingen duurt 2 of 3 jaar en biedt dezelfde basisvakken als de andere opleidingen.

Elk zijn programma
De studieperiode van de Executive MBA-opleiding is minder lang dan de andere opleidingen. Ze heeft als doel leidinggevend personeel in staat te stellen hun kennis van de managementtools bij te werken. De Executive MBA-opleiding vormt verder een geschikte formule om de studie weer op te pakken zonder zijn loopbaan te onderbreken. De structuur van het studieprogramma zelf (lessen in de weekends en in modules van één week, bijvoorbeeld één keer in de vijf weken) maakt het mogelijk de verkregen kennis en vaardigheden bij de MBA-opleiding direct toe te passen.

Executive MBA : een onmiddellijke toepassing
Er bestaan eveneens allerlei gespecialiseerde MBAopleidingen die zich richten op een specifieke bedrijfssector : ruimtevaart, verzekeringen, luxe, hotelwezen, voedingsmiddelensector, technologie en management, enz. Tevens bestaan er MBA-opleidingen op afstand of online die gebaseerd zijn op pedagogische methodes en mentoraat. Bovendien bieden talrijke structuren een MBA-programma aan, al dan niet in samenwerking met een buitenlandse universiteit.

MBA’s naargelang de behoeften
Hoe zich te oriënteren en de juiste keuze van een MBA te maken ? Hiervoor kan men rekenen op de erkende instellingen. Zij garanderen de kwaliteit van de programma’s. Zij valideren de processen, de pedagogische methode en de functioneringswijze van de MBA-opleiding. De bekendste indicatoren zijn afkomstig van de drie voornaamste internationale instanties : AMBA, AACSB EN EFMD. De eerste erkenningsinstelling (the Association of MBAs) evalueert alleen de kwaliteit van de MBAprogramma’s, of deze nu fulltime, parttime of Executive zijn. AACSB is een Amerikaanse instelling die de doelstellingen en programma’s van de Europese instellingen evalueert op gebied van management. Tenslotte speelt EFMD (gevestigd in Brussel) een sleutelrol in de Europese benadering van het beleidsonderwijs. Deze organisatie geeft het kwaliteitslabel Equis af. Drie instellingen beschikken hierover in België : UCL, Solvay en Vlerick Leuven Gent Management School.

Y. H-E & C. Morvan

Met een MBA staat de deur naar heel wat functies op

Laurent Hublet is project leader bij het internationale consultingkantoor Boston Consulting Group in Brussel.

“Na mijn licentie ingenieur in management en een licentie in filosofie werd ik aangeworven bij een groot consultancykantoor, waar ik voor mijn werk pendelde tussen Mexico en Brussel. Ik werd me al snel bewust van het feit dat een MBA de deur kon openzetten voor heel wat functies die anders onbereikbaar zouden blijven. Dus wou ik absoluut een MBA-programma voorbereiden, met name in de Verenigde Staten, om een internationale toets te geven aan mijn anders erg Europese profiel. Ik heb dan gekozen voor Columbia in New York. Naast het adressenboekje en de stempel die dat oplevert, dankzij de cursussen, de ontmoetingen, de contacten met nieuwe mentaliteiten, heb ik ook een duidelijker beeld gekregen van wat ik uiteindelijk wil bereiken. Door die opleiding ben ik zaken en mensen anders gaan bekijken. De Amerikaanse mentaliteit kan ons nog veel leren.”

Reacties verzameld door C.I.

In dezelfde rubriek